Bezpieczeństwo maszyn w przemyśle

Spełnij najwyższe standardy bezpieczeństwa

W Contrologic dostosowujemy maszyny przemysłowe do obowiązujących standardów bezpieczeństwa.

Niwelujemy ryzyko działalności produkcyjnej związane z użytkowaniem maszyn i linii przemysłowych. Wykonujemy wszystkie czynności techniczne i prawne związane z procesem certyfikacji CE dla maszyn nowych i modyfikowanych. Tym samym, przejmujemy od Ciebie odpowiedzialność za zgodność Twoich maszyn z normami.

W naszych rozwiązaniach w szczególności kierujemy się wymaganiami związane z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz normami zharmonizowanymi.

Ponieważ jesteśmy praktykami z wieloletnim doświadczeniem, wiemy że wymagania formalno prawne to tylko cześć zagadnienia. Niemniej ważny jest mądry wybór rozwiązań technicznych, dostosowany do realiów procesu produkcyjnego. Rozwiązań które będą:

 

możliwie proste i niezawodne

przyjazne i dostosowane do możliwości służb utrzymania ruchu

łatwo i szybko dostępne części zamienne

nieutrudniające operatorowi pracy na maszynie

 

Poniżej prezentujemy wybrane #rozwiązania, które mogą być inspiracją!

Zobacz przykładowe realizacje

Dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa celi zrobotyzowanej

Jeden z naszych klientów sporządził wyczerpujący audyt bezpieczeństwa swojej zrobotyzowanej celi do zgrzewania elementów. Sporządzony w wyniku audytu raport wskazał szereg problemów, natury zarówno mechanicznej jak i elektrycznej, my zaś #rozwiązaliśmy wszystkie. Tu przedstawimy tylko wybrane zagadnienia mechaniczne.

 

Jednym z nich było zabezpieczenie stanowiska obsługiwanego zarówno przez robota jak i operatora. Brak jakiegokolwiek wygrodzenia pomiędzy obszarem pracy robota i operatora równał się brakowi jakichkolwiek zabezpieczeń. Rozwiązaliśmy to wprowadzając przesuwne drzwi, wypełnione dodatkowo przeźroczystym tworzywem chroniącym przez iskrami.  Ich pozycja monitorowana jest cały czas przez układ bezpieczeństwa maszyny. 

Innym problemem był nieograniczony dostęp do wnętrza celi.  Wdrożyliśmy #rozwiązanie stosując automatyczne bramki przeciwdostępowe. Bramki otwierają się dopiero, gdy operator, po opuszczeniu strefy załadunku, zasunie roletę bezpieczeństwa. Dodatkowo zastosowane ograniczniki taśmociągu zapobiegają upadkowi detali z taśmy na stopy operatora. Wdrożenie tych i wielu innych środków ochronnych oraz uzupełnienie dokumentacji umożliwiło nadanie oznaczenia CE i dopuszczenie celi do użytkowania.

Dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa stanowisk wygrzewania kadzi

Wiodąca odlewnia aluminium zwróciła się do nas z zapytaniem o modernizację ich stanowisk wygrzewania kadzi, zgodnie z przedstawionym audytem bezpieczeństwa. Podjęliśmy się wyzwania dostosowania aż jedenastu stanowisk!  Audyt wskazał szereg problemów, natury zarówno mechanicznej jak i elektrycznej. Zagadnienia elektryczne #rozwiązaliśmy projektując nowy system automatyki i sterowania, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Największe zagrożenie mechaniczne powodował powodował podnośnik platformowy.  Aby ograniczyć ryzyko wypadku zainstalowaliśmy zarówno osłony mechaniczne jak i kurtyny optyczne uniemożliwiające opuszczenie platformy po wtargnięciu człowieka. Zmianom poddaliśmy także układ hydrauliczny zabezpieczając platformę od ryzyka opadnięcia w przypadku pęknięcia przewodu elastycznego. Wdrożenie środków ochronnych i  wykonanie pełnej dokumentacji umożliwiło wystawienie oznaczenia CE.

Bezpieczny start oburęczny

#SafeBall Naprawdę polecamy to #rozwiązanie. Oto przykład zastosowania go u jednego z naszych Klientów. Występował tu znany #problem z bezpieczeństwem umiejscowienia przycisków startu oburęcznego na linii produkcyjnej. Wciśnięcie ich obu jedną ręką przy użyciu dłoni i łokcia nie stanowiło najmniejszego kłopotu i pracownicy chętnie w ten sposób „ułatwiali” sobie życie. A jak działa SafeBall? Kula składa się z części czarnej i żółtej, a żeby ją aktywować, trzeba nacisnąć równocześnie górę i dół! Czyli jakby pracownik nie kombinował, do aktywacji każdego SafeBalla potrzebuje całej jednej dłoni. Proste i świetne rozwiązanie!

Nowe wygrodzenie bezpieczeństwa linii

Wygrodzenia bezpieczeństwa mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, ale także zapobiegać dostępowi do maszyny osobom nieuprawnionym. Zabezpieczają także maszynę przed ingerencją w proces produkcyjny. W przypadku naszego klienta stare wygrodzenie linii produkcyjnej nie nadawało się już do użytku. Podjęliśmy #wyzwanie przywrócenia bezpieczeństwa. Każda brama posiada zamek z ryglowaniem, sprzężony z układem bezpieczeństwa maszyny i posiadający system ucieczkowy. Odległości od stref niebezpiecznych są teraz zgodne z normami! Są także oznaczenia bezpieczeństwa, zaktualizowana dokumentacja i nadane nowe oznaczenie CE.

Współpracuj z ekspertami